Promocje
Zestaw wkładek wchłaniających Gentle Day®
Zestaw wkładek wchłaniających Gentle Day®
127,20 zł 114,48 zł
szt.
Zestaw wkładek Gentle Day do codziennego stosowania
Zestaw wkładek Gentle Day do codziennego stosowania
143,10 zł 128,79 zł
szt.
Zestaw wkładek Gentle Day®
Zestaw wkładek Gentle Day®
143,10 zł 128,79 zł
szt.
Produkt dnia
Gentle Day® TEEN BIKINI
Gentle Day® TEEN BIKINI
87,90 zł
Producenci
Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY I ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.GENTLEDAY.PL 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin sprzedaży i zakupu (zwanY dalej Warunkami) stanowi dokument prawny wiążący do Kupującego i Sprzedającego (zwane dalej Stronami), który określa prawa i obowiązki Stron, Warunki zawierania umowy sprzedaży i zakupu, warunki płatności, warunki dostawy i zwrotów, a także sposoby i procedury oraz inne przepisy dotyczące sprzedaży i zakupu w sklepie internetowym www.gentleday.pl  . 
1. Kupujący zobowiązuje się do akceptacji niniejszego Regulaminu kupując w sklepie internetowym www.gentleday.pl lub składając zamówienie. 
2. Sprzedawca ma prawo do zmiany, uzupełnienia lub zmiany warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu są publikowane na stronie internetowej www.gentleday.pl
3. Jedynie następujące osoby mają prawo kupować na www.gentleday.pl :  
2. osoby od czternastu do osiemnastu lat, tylko za zgodą rodziców lub opiekunów; 
3. osoby pełnoletnie; 
4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób. 
4. Po uzgodnieniu z Warunkami Nabywca ma prawo zarejestrować się i kupić rzeczy w sklepie internetowym www.gentleday.pl .

Zawarcie Umowy Sprzedaży i Zakupu

5. Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może być zawarta z chwilą Kupujący kliknie na przycisk "Wyślij" po wybraniu pozycji i wskazuje liczbę towary zamówione. 
6. Po zawarciu umowy sprzedaży i zakupu, wybór elementów wskazanych w zamówieniu Nabywcy, ich ilość, cena, termin dostawy oraz inne warunki są wiążące dla obu Stron i stają się integralną częścią umowy.

Prawa i obowiązki Kupującego

7. Kupujący ma prawo do nabycia rzeczy na www.gentleday.pl  sklepie internetowym zgodnie z niniejszymi Warunkami. 
8. Nabywca musi płacić za przedmioty zakupione i przyjmuję je zgodnie z warunkami, zasadami i innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz innych warunkach wskazanych przez Sprzedającego. 
9. Jeżeli po dostawie Kupujący odmawia przyjęcia ich bez ważnych przyczyn, Nabywca musi pokryć koszty dostawy poniesione przez Sprzedającego. 
10. Kupujący musi przestrzegać tych Warunków www.gentleday.pl  sklepie internetowym i szanować prawa Republiki Litewskiej. 
11. Kupujący może zmienić zakres przedmiotów, adres dostawy i inne szczegóły, lub anulować zamówienie na elementy przed kliknięciem w link "Potwierdź". Po kliknięciu na "ZATWIERDZENIE" Kupujący nie jest już uprawniony do zmiany lub anulowania jego / jej zamówienia.

Prawa i obowiązki Sprzedającego

12. Sprzedający ma prawo do anulowania rejestracji Kupującego lub w inny sposób ograniczyć jego / jej dostępu do www.gentleday.pl  sklepu internetowego, jeśli Kupujący próbuje zakłócić funkcjonowanie sklepu internetowego w żaden sposób. 
13. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia nabywcy do korzystania z usług sklepów internetowych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz innych warunków www.gentleday.pl  sklepie internetowym. 
14. Sprzedawca zgadza się, że wszystkie produkty są odpowiedniej jakości, czyli właściwości rzeczy są nie gorsze niż wskazane w pkt opis. 
15. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmioty zakupione przez Kupującego na jego / jej pod wskazany adres, oparte na zasadach i warunkach określonych w danej ofercie, lub w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 
16. Jeśli ze względu na nieprzewidziane okoliczności, Sprzedawca nie dostarczy elementy zakupione w www.gentleday.pl   sklepie internetowym, Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży i zakupu drodze pisemnego zawiadomienia przed upływem pięciu dni kalendarzowych na Kupującego. 
17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, jeżeli wynika z winy usług pocztowych lub kurierskich.

Ceny, terminy płatności i

18. Ceny pozycja w www.gentleday.pl  stronę i w kolejności są podane w złotach. Podatek od wartości dodanej obowiązujące w Republice Litewskiej jest wliczona w cenę. 
19. Kupujący płaci za elementy w jeden z następujących sposobów: 
1. przy użyciu systemu płatności PayPal międzynarodowa; 
2. przy użyciu systemu płatności przelewy24.pl . 
20. W przypadku korzystania z międzynarodowych systemów płatniczych oraz systemów bankowości elektronicznej, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za przedmioty niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech (3) godzin. Zamówienie jest przyjęte i przesyłka przedmiotów jest przygotowany wyłącznie po otrzymaniu płatności od Kupującego. 

Dostawa pozycji

21. Nabywca, który kupuje rzeczy w www.gentleday.pl  sklep internetowy musi być świadomy, że produkty są dostarczane na terenie Polski. 
22. Kupujący musi wskazać dokładny adres dostawy oraz kod pocztowy. Wskazując szczegóły dotyczące dostarczenia zamówienia, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za informacje. 
23. Opłata za dostawę oblicza się w następujący sposób: 
1. jeśli kwota zamówienia nie przekracza 80zł, koszty dostawy wynoszą 40zł; jeśli kwota jest powyżej 80 zł - 300 zł - koszty dostawy wynoszą 20zł, zamówienia przekraczające 300 zł nie ponoszą kosztu dostawy. 
2. chcąc zrobić dostawę do innych krajów UE, zapraszamy do zakupu na stronie www.gentleday.com; 
24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawy. 
25. Wysyłki i dostawy Warunki przedmioty przedstawione w opisie przedmiotu. Warunki dostawy poz przedstawione w opisie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie według uznania Sprzedającego. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu dostarczenia zakupionego produktu tak szybko, jak to możliwe. 
26. Charakterystyka przedmiotów wystawionych na sprzedaż są wskazane w opisie przedmiotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli kolor, kształt lub inne parametry elementu w sklepie internetowym nie odpowiadają rzeczywistej wielkości produktu, kształt i kolor.

Wymiana i zwrot

27. W terminie 14 dni roboczych od otrzymania rzeczy Kupujący ma prawo do zwrotu pozycji (y) o odpowiedniej jakości zakupionego w sklepie internetowym oraz w celu odzyskania pieniędzy wpłaconych przez nich lub wymienić element (y) z innym podobnym elementem. 
28. W celu wymiany lub zwrotu pozycji (y), Kupujący musi powiadomić pisemnie Sprzedawcę (e-mailem alina@gentleday.com, wskazując wrócenie elementu numer zamówienia, nazwę i kod produktu), nie później niż na 14 (czternaście ) dni od momentu doręczenia przesyłki. 
29. Zwrot i wymiana sprzedanych przedmiotów reguluje "Regulamin w sprawie zwrotu i wymiany elementów" zatwierdzone rozporządzeniem nr 217 Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z dnia 29 czerwca 2001 oraz "Zasady sprzedaży przedmiotu i dostawy usług, kiedy umowa została zawarta przez środków komunikacji "zatwierdzone rozporządzeniem nr 258 Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z dnia 17 sierpnia 2001 r. 
30. W celu wymiany lub zawracania elementów konieczne jest następujące warunki: 
1. wymienić lub zwrócić rzecz musi być w oryginalnym opakowaniu i uporządkowany; 
2. Produkt nie może być zużyty lub uszkodzony w inny sposób i nie musi stracić swoją wartość handlową; 
3. Rzecz musi być dobrym w stanie (nienaruszone oznaczeniabądź etykieyt, ani brudne itp) 
4. wymieniany lub zwrócany element musi być tej samej konfiguracji, jak określony w zamówieniu; 
5. podczas wymiany lub zwrotu przedmiotów, konieczne jest zapewnienie jej dowód zakupu, paragon gwarancja (jeśli w ogóle) oraz wypełniony dokument powrotu; 
31. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia rzeczy do zwrotu lub wymiany przez Kupującego, jeżeli nie zostały spełnione wymogi dotyczące wymiany i zwrotu. 
32. Kupujący musi dostarczyć przedmioty do zwrotu lub wymiany, korzystając z usług pocztowych w krajach UE. 
33. Zwrócone lub wymieniony element musi być dołączony z "powrotnego lub wymiany Pozycja formie" oraz dokument potwierdzający, że został on zakupiony w www.gentleday.pl  sklep online (faktura VAT). 
34. Po otrzymaniu przedmiotu zwrotu lub wymiany, Sprzedawca ma obowiązek powiadomić Kupującego w terminie 15 dni kalendarzowych, czy element spełnia kryteria zamian. Jeśli zwracany przedmiot spełnia te kryteria, Sprzedawca ma zastąpić zwrot pieniędzy lub elementu wynagrodzenia. 
35. Koszty transportu z wymiennymi lub zwróconych elementy są pokryte przez Kupującego. 
36. Jeśli Kupujący wysyła przedmiotów do zwrotu lub wymiany za pomocą wybranego kuriera lub firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego, lub korzystając z usług pocztowych w krajach UE, w przypadku pozycji zwrotu pieniędzy zapłacił za przedmiot są tylko refunduje transferu pieniędzy na rachunek bankowy wskazany w powrocie lub wymiany poz formie Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w zamian lub wymiany elementu, jeśli Kupujący nie dostarczy części lub wszystkich danych wymaganych do powrotu. 
37. Jeśli element nie może być zastąpione z winy Sprzedającego, Sprzedający musi zwrócić wartość rzeczy lub różnicy w cenie.

Odpowiedzialność

38. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Jeśli Kupujący zapewnia niedokładne dane w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe stąd skutki i jest uprawniony do ubiegania się o odszkodowanie za szkody bezpośrednie od Kupującego. 
39. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za jego / jej działań, wykonywanych po zalogowaniu się na www.gentleday.com sklep internetowy. 
40. Kupujący jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych rejestracyjnych. Jeśli dane rejestracyjne są wykorzystywane przez osobę trzecią, ona / on uważa się za Kupującego. 
41. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, we wszystkich przypadkach, gdy występuje strata ze względu na fakt, że Kupujący, niezależnie od zaleceń Sprzedawcy i jego / jej własnych zobowiązań, nie udało się dokonać sam / sama znajomość tych Warunków, nawet jeśli takie możliwość udostępniła mu / jej. 
42. W przypadku uszkodzenia, winnemu zwolni drugą stronę za straty bezpośrednie.

Postanowienia Końcowe

43. www.gentleday.pl  sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uzupełnienia lub modyfikacje Warunki wchodzą w życie z dniem ich publikacji, czyli od dnia, kiedy są podawane do publicznej wiadomości w sklepie internetowym. 
44. Jeśli Kupujący nie zgadza się na zmienione warunki, Kupujący ma prawo do odmowy korzystania z usług sklepów internetowych. 
45. Jeśli po zmianie Warunków Kupujący nadal korzystać z usług sklepów internetowych, przyjmuje się, że Kupujący zgadza się na zmianach Regulaminu. 
46. Warunki te zostały wykonane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. 
47. Relacje powstałe w trakcie użytkowania www.gentleday.pl  sklepie internetowym podlegają ustawodawstwu Republiki Litewskiej. 
48. Wszelkie spory wynikłe w trakcie użytkowania www.gentleday.pl  sklepie internetowym, jak i egzekwowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty w ten sposób, są one rozstrzygane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej. 
49. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za ich zaniedbań dokonywanych umownych całości lub w części, pod warunkiem, że odbywa się z przyczyn przypisywanych okoliczności siły wyższej, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej. Strona w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań z powodu okoliczności siły wyższej musi niezwłocznie powiadomić drugą Stronę faksem lub e-mailem o wystąpieniu okoliczności siły wyższej, a ich wpływ na wykonanie i rozwiązania Umowy. Strona nie powiadamiając o tym drugą Stronę na okoliczności siły wyższej, nie może powoływać się na te okoliczności, o zwolnienie od odpowiedzialności za zwłokę. 
50. Strony będą się kierować w rozporządzeniach w sprawie zwolnienia od odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej zatwierdzonych przez rząd Republiki Litewskiej. 
51. Po wygaśnięciu okoliczności siły wyższej, Strony muszą wznowić i wypełnienia ich zobowiązań.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl