Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Podanie przez Ciebie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie, są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Chętnie udzielimy Ci przy tym niezbędnej pomocy.

Nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ochrony był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w Sklepie Internetowym gentleday.pl

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: ADO) jest:

AAAA Europe Distribution

Ul. Liauksmina 3,

LT-01101 Wilno, Litwa

alina@gentleday.com

Kom.: +370 600 03128

 

Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.gentleday.pl,  zwany dalej Serwisem.

 1. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Serwisem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każdą dodatkową czynność nie związaną z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.
 3. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.
 4. System IT Serwisu oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe, cel i czas przechowywania

3.1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż stali Klienci uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić swoje dane osobowe lub wysłać zgłoszenie o ich całkowitym usunięciu z Serwisu. W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu;
 4. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z korzystaniem z Serwisu oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

3.2. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia w Serwisie;
 4. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia w Serwisie oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników);
 5. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży w przypadku, kiedy Klient prosi o fakturę.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży w przypadku, kiedy Klient prosi o fakturę.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Serwis i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, e-mail przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są następującym firmom:
 2. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)
 3. InPost S.A z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000536554, NIP: 679-308-76-24)
 4. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000028368, NIP: 526-020-41-10)
 5. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży, mogą być przekazywane do systemu deklaracji VAT:
 6. EUROFISCALIS POLSKA

Porcelanowa 60

40-246 Katowice, Polska / Poland

NIP / VAT ID 6342970377

https://www.eurofiscalis.com/pl/

kontakt-pl@eurofiscalis.com

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Serwis.

Serwis współpracuje z następującymi operatorami płatności:

1.PayPal

2.DIALCOM24 Sp. z o.o.  - operator serwisu przelewy24

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

3.3. Reklamacja / Odstąpienie od umowy

W trakcie składania reklamacji prosimy o podanie na załączonym do przesyłki formularzu reklamacyjnym /odstąpienia od umowy danych niezbędnych do zidentyfikowania Klienta i zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz do dokonania zwrotu pieniędzy:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do zidentyfikowania Klienta;
 2. adres, na który była wysłana przesyłka (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do realizacji reklamacji w przypadku opóźnienia w dostawie, uszkodzenia w transporcie lub niedoręczenia przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją reklamacji;
 4. numer telefonu – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją reklamacji;
 5. numer konta bankowego - niezbędny do częściowego lub całkowitego zwrotu środków w przypadku uwzględnienia reklamacji oraz odstąpienia od umowy.

3.4. Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Serwisu. W każdej chwili możesz zrezygnować z ich otrzymywania, logując się na swoje konto w Serwisie i odznaczając zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

3.5. Korespondencja

W przypadku przekazania danych osobowych, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku przez formularz odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji bądź w korespondencji z nami, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

Prosimy nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i które nie mają znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

Skorzystanie z dostępnego na stronie internetowej formularza kontaktowego wymaga podania adresu e-mail. Będzie on wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej zadanego nam pytania/odpowiedzi na prośbę o kontakt.

3.6. Dodawanie opinii o produktach

W przypadku umieszczenia komentarza dotyczącego produktu dostępnego w naszym Sklepie Internetowym, Twoja opinia po uzyskaniu akceptacji przez administratora stron internetowych sklepu będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu. Prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska lub nicku, które będą wyświetlane obok komentarza.

Administrator zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, które nie dotyczą produktu, mają na celu zafałszowanie opinii o produkcie bądź są niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

 1. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie
  po wejściu na stronę internetową sklepu: 
  www.gentleday.pl

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu.

Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjnych” (session cookies) oraz „stałych” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

Serwis korzysta z następujących plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Serwisu;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich zapisywanie, konfigurując odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. Instrukcję jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jednakże w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Serwisu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Serwisie chciałbyś je skasować, poszukaj informacji jak to zrobić w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

4.1. Sklep Internetowy gentleday.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Serwis, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz logując się na stronie www.gentleday.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na stronę internetową Serwisu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji działania i zapewnienia jak największej wygody korzystania z Serwisu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

4.2. Sklep internetowy gentleday.pl (cookies)

Sklep internetowy gentleday.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania Serwisu  do Twoich potrzeb.

Serwis wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania;
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Serwisie;
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwisu;
 5. personalizowania wyglądu strony internetowej Serwisu przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty które wcześniej kupiłeś, włożyłeś do koszyka lub wyszukałeś w sklepie, a także ich producentów i kategorie – produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi.

4.3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia przeanalizowania przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w 3 części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane.

4.4. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia przez Serwis oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane.

4.5. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Sklep internetowy gentleday.pl korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookies mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej przez Serwis lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Administrator Serwisu bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie i samodzielną akceptację ich cookies.

Serwis wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

 1. Google
 2. Facebook
 3. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów
  sklepu internetowego gentleday.pl

Sklep internetowy gentleday.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Serwisie linki do innych stron internetowych. Serwis nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów we własnym zakresie i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

 1. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Serwis takie dane udostępni.

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane są określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów, jakim mogą być przekazywane dane, należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 1. Zmiana polityki prywatności
  sklepu internetowego gentleday.pl

Sklep internetowy gentleday.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące ustawodawstwo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Serwis powiadomi Klientów drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności znajduje się pod adresem www.gentleday.pl

 1. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. dostępu do danych osobowych;
 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

 1. Kontakt

Sklep internetowy gentleday.pl w większości sytuacji będzie kontaktował się z Tobą korzystając z podanego przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail. Jedynie w szczególnych sytuacjach będzie korzystał z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: alina@gentleday.com