Zwroty/Reklamacje

Polityka zwrotów


Zależy nam na tym, aby nasi klienci byli zadowoleni z jakości naszych produktów. Jeśli po zakupie produktu nie odpowiada on lub jest złej jakości, skontaktuj się z nami alina@gentleday.com , a postaramy się pomóc najlepiej jak potrafimy.


Wymiana i zwrot towaru


1. W ciągu 14 dni od dnia dostawy towaru, kupujący ma prawo do zwrotu towaru(ów) wysokiej jakości zakupionego w sklepie internetowym i odzyskania wpłaconych za niego pieniędzy lub do wymiany towaru(ów) ) z innymi podobnymi przedmiotami o innych wymiarach, kształcie, kolorze, wzorze lub kompletności towaru.
2. Przedmioty ze sklepu internetowego www.gentleday.pl można zwrócić za pośrednictwem kuriera lub poczty:
2.1. Wypełnij formularz zwrotu towaru
2.2. Zapakuj zwrócony przedmiot.
2.3. Cenę usługi zwrotu ponosi Kupujący.
3. Zwrot i wymiana towaru odpowiedniej jakości odbywa się zgodnie z art. 6.22810 Kodeksu Cywilnego.
4. Podczas wymiany lub zwrotu towaru należy przestrzegać następujących warunków:
4.1 wymieniany lub zwracany przedmiot musi znajdować się w oryginalnym, schludnym opakowaniu;
4.2 produkt nie może być noszony lub w inny sposób uszkodzony bez utraty jego wartości;
4.3 produkt nie może utracić swojego wyglądu handlowego (etykiety, inne oznaczenia w stanie nienaruszonym, niepoplamionym itp.);
4.4 towar podlegający wymianie lub zwrotowi musi posiadać zestaw określony w zamówieniu;
4.5 przy wymianie lub zwrocie produktu konieczne jest okazanie dokumentu zakupu, karty gwarancyjnej (jeśli została wystawiona) oraz wypełnionego dokumentu zwrotu;
5. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia towaru wymienionego lub zwróconego przez Kupującego, jeżeli nie zostały zachowane warunki wymiany i zwrotu towaru.
6. Wraz z wymienianym lub zwracanym produktem należy złożyć dokument potwierdzający zakup w sklepie www.gentleday.pl (faktura VAT).
7. Po otrzymaniu wymienionego lub zwracanego towaru Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w terminie 7 dni kalendarzowych, czy towar spełnia kryteria zwrotu. Jeżeli zwracany towar spełnia te kryteria, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany towaru lub zwrotu wpłaconych za niego pieniędzy.
8. Gdy Kupujący wysyła towar do zwrotu lub wymiany w określony sposób, w przypadku zwrotu towaru, środki z zakupu zwracane są wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku Kupującego o zwrot lub wymianę Towaru . Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie zamówienia na zwracany towar, jeżeli Kupujący błędnie poda lub nie poda danych wymaganych do zwrotu.
9. W przypadku braku możliwości wymiany towaru z winy Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu towaru lub obniżenia wartości.
10. W przypadku zwrotu:
10.1. niekompletne zamówienie, dla którego zastosowano rabat ilościowy (np. przy zakupie 3 sztuk stosuje się rabat 25%), kwota przekazanego zamówienia będzie mniejsza, ponieważ rabat ilościowy przestanie obowiązywać. Na przykład kupiłeś 3 sztuki. majtki menstruacyjne innego modelu lub rozmiaru, które otrzymały rabat ilościowy przy zakupie 3 sztuk i zwróceniu 1 lub 2 sztuk. W związku z tym rabat ilościowy nie jest już stosowany do posiadanych przez Ciebie majtek, więc kwota zostanie przekazana pomniejszona o rabat.
10.2. Zamówione artykuły, które otrzymały rabat "2 za 1"/"3 za 2" muszą zostać zwrócone w całości, a w przypadku wymiany można wymienić tylko jeden przedmiot. Na przykład, jeśli zwrócony zostanie tylko jeden przedmiot, wspomniana zniżka jest uważana za nieważną i obowiązuje standardowa cena, więc nie przysługuje zwrot pieniędzy.
10.3. niekompletne zamówienie, a wartość oryginalnego zamówienia pozostaje poniżej 300 zł, co oznacza, że usługa darmowej dostawy już nie obowiązuje, w związku z czym przekazana kwota podlegająca zwrotowi zostanie obliczona od ceny zapłaconej za zwracany towar, z potrąceniem kosztów wybrany sposób dostawy w oryginalnym zamówieniu.

Gwarancja jakości

11. Gwarancja ogólna mająca zastosowanie do towaru wynosi 24 miesiące, przy czym kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu wad rzeczy, dla których ustalono termin przydatności do użytku, jeżeli zostały one ustalone w okresie przydatności do użytkowania przedmiot (art. 6.338 d. 4 k.c.). Na podstawie art. 6.363 kodeksu cywilnego 11 pkt. wada towaru, która ujawniła się w ciągu 6 miesięcy, uważa się za istniejącą w momencie dostawy towaru, po upływie 6 miesięcy. Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o udowodnienie, że wady nie powstały z jego winy lub niewłaściwego użytkowania rzeczy, ale istniały w chwili dostawy towaru. W przypadku wad produktu Kupujący musi skontaktować się mailem: alina@gentleday.com.

Odpowiedzialność

12. Wniosek/reklamację dotyczącą towarów zakupionych w sklepie internetowym www.gentleday.pl można złożyć do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, na stronie www.vvtat .lt, jej oddziały terytorialne w powiatach - vvtat.lt/index.php?470187665) lub wypełnij formularz zgłoszeniowy na platformie EGS http://ec.europa.eu/odr /, ale wcześniej, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, Kupujący musi zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego.

Wymiana i zwrot towaru

 

Adres do zwrotu:

 

                                    AAAA Europe Distribution

                                           Ul. Pramones 97

                                              11-115 Wilno

                                                    Litwa

  1. Zwrot i wymiana sprzedanego towaru odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z 2001 roku. 29 czerwca wg zamówienia nr. 217 „Zasady zwrotu i wymiany” zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej w 2001 r. 17 sierpnia wg zamówienia nr. 258 zatwierdziło „Zasady sprzedaży towarów i świadczenia usług przy zawieraniu umów za pomocą środków komunikacji”.                                                                                               Kupujący może wysłać wymieniony lub zwrócony towar na adres:                                                                                                                         AAAA Europe Distribution                                                                     Ul. Pramones 97                                                                                     11-115 Wilno                                                                                               Litwa